Uživatelské role v 1CLICK

Zařazením uživatele do jedné nebo více uživatelských rolí mu zpřístupníte určité funkce nebo informace v systému 1CLICK.

Jednotlivé role

 • Správce mění technické nastavení systému a spravuje seznam uživatelů
 • Metodik mění nastavení systému související s metodikou jeho používání
 • Manažer vidí úkoly a projekty všech uživatelů
 • Iniciátor projektů smí startovat nové projekty
 • Správce procesů vidí všechny procesy a může do nich zasahovat jako by byl vlastníkem procesu
 • Editor kontaktů smí smazat libovolný kontakt či upravit základní údaje jakéhokoli kontaktu
 • Hromadný editor kontaktů přidává hromadně na základě importu nové informace ke kontaktům
 • Manažer kontaktů vidí všechny kontakty a může do nich zasahovat jako by byl členem obchodního týmu
 • Správce plánovače vidí procesy naplánované pro start v budoucnu a může měnit termín nastartování
 • Uživatel bez přiřazených rolí má jen základní oprávnění v systému

Přidání uživatelské role

Konkrétní přiřazení do jednotlivých uživatelských rolí se provádí v  Nastavit uživatele ve Vlastnostech uživatelského účtu v záložce Členství a toto nastavení může provést jen SprávcePozn.: Uživateli lze přiřadit více rolí.

role.png

Správce

Uživatel v roli správce provádí první přihlášení do systému 1CLICK a jako jediný je oprávněn měnit  technické nastavení systému.

Dále má možnost

 • nechat si vyžádat licenci k produktu a následně vložit akitvační klíč
 • spravovat seznam uživatelů (přidávat uživatele, nastavovat uživatelské role, měnit údaje o uživateli, hesla atd)
 • přidávat uživatelům zástupce

Pozn.: Tomuto uživateli nelze zadávat úkol a nelze ho smazat.

Licence:

licence.png

V nastavení systému má Správce možnost nastavit tyto parametry:

systemSpravce.png

Metodik

Uživatel v roli Metodika může měnit  nastavení systému související s metodikou jeho používání.

Má možnost

V nastavení systému má Metodik možnost nastavit tyto parametry:

systemMetodik.png

Manažer

Uživatel v roli Manažera vidí úkoly a projekty všech uživatelů,  kromě soukromých úkolů. Může tedy ke všem úkolům a projektům psát komentáře, prohlížet jejich přílohy atd.

Iniciátor projektů

Uživatel v roli Iniciátora projektu jako jediný může  založit nový projekt a nastavit jeho vlastnosti.

iniciatorprojektu.png

Správce procesů

Uživatel v roli Správce procesů má možnost vidět a mimořádně upravovat všechny procesy, tak jako by byl u všech  vlastníkem procesu.

Editor kontaktů

Uživatel v roli Editor kontaktů má možnost smazat libovolný kontakt a u jakéhokoli kontaktu upravovat  základní údaje kontaktu.

Přidat nový kontakt nalezneta vlevo nahoře v modulu Kontakty:

editorkontaktu.png

Nebo v oknech, vedle pole klient (např. Nový úkol):

editorkontaktu2.png

Hromadný editor kontaktů

Uživatel v roli Hromadného editora kontaktů má navíc možnost  hromadných změn kontaktů, která pomocí externího souboru umožňuje doplnit požadovanou informaci k více kontaktům naráz.

HromEditorkontaktu1.png

Manažer kontaktů

Uživatel v roli Manažer kontaktů vidí všechny kontakty a může do nich zasahovat jako člen obchodního týmu.

Vidí úplné zobrazení kontaktu, které obsahuje dokumenty, deník a veškeré činnosti týkající se daného kontaktu.

Správce plánovače

Uživatel v roli Správce plánovače vidí procesy naplánované pro start v budoucnu. U těchto procesů může měnit termín nastartování či je zrušit.

Možnosti této role jsou dostupné jen ve speciálních případech procesů a v sytému musí být povoleno její zobrazování.

Zobrazení plánovače procesů

Volbu zobrazení plánovače procesů může povolit jen uživatel v roli Metodik v  Nastavení systému část Procesy.

zobrazeniPlanovace.png

Uživatel bez přiřazených rolí

Jde o běžné uživatele, kteří nemají přiřazenou žádnou z uvedených uživatelských rolí a mají možnost:

 • zadávat komukoli úkol
 • změnit heslo a zvolit uživatele pro zastupování
 • vidět a pracovat s úkoly, kde je uživatel zadavatelem, řešitelem či uživatelem na vědomí
 • vidět detaily v organizační struktuře u svého postu a postech, které jsou tomuto postu podřízené
 • vidět úplné zobrazení kontaktu jen když je členem obchodního týmu
 • číst dokumenty, kde je nastaven jako čtenář a upravovat dokumenty, kde je nastaven jako editor
 • přidávat si kalendáře jiných uživatelů pokud na to má právo
 • stát se manažerem projektu či členem týmu v projektu
 • startovat proces, pokud dostal oprávnění
 • vidět procesy, kde jsou nastaveni jako vlastníci procesu
 • nastavit si zasílání zpráv