Zadání úkolu v mobilním klientovi

Zadání nového úkolu je velice snadné a provádí se pomocí tlačítka Nový umístěným v Základním okně.

Nový úkol

Objeví se vám okno s možnostmi nového úkolu, které následně musíte potvrdit tlačítkem Založ.

Výběr řešitele

Zobrazí se vám seznam uživatelů, které do úkolu přidáte pomocí kliknutí na jejich jména. V případě potřeby zadat e-mailového uživatele klikněte na ikonu ikonaEmail.png

Pro potvrzení volby řešitele použijte ikonu ikonaOK.png