Značky

K úkolům a kontaktům máte možnost přiřadit značku která je zařazuje do určité skupiny, kterou jednoduše můžete vyhledávat.

Tuto správu značek má k dispozici pouze uživatel v roli  Metodik v Nastavení / Nastavit paletu značek.

paletaZnacek.png

Vytvoření skupiny značek

Novou skupinu značek vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový umístěné vlevo nahoře. Zvolte její název a kde všude danou skupinu chcete používat. Značky máte možnost používat na úkolech, kontaktech a typech záznamů v kontaktech.

novaSkZnacek.png

Možnosti skupiny značek

Kliknutím na skupinu značek se zobrazí ozubené kolečko s možnostmi pro přejmenování, smazání, změnu použití a barvy skupiny a především možnost nadefinovat jednotlivé značky s popisem, kterou naleznete pod volbou  Upravit nabídku značek. Popis značky se zobrazuje všude ve 1CLICK najetím na zobrazení příslušné značky.

nabidkaZnacek.png

Pozor: Smazáním skupiny značky či jednotlivých značek dojde ke ztrátě těchto informací ve 1CLICK. Pokud nechcete značku dále nabízet odzaškrtněte volbu "Používat". Značka zůstane zobrazena, lze pomocí ní vyhledávat, ale nebude uživatelům dostupná pro nové přiřazení.

zobrazeniZnacky.png

Ukázka: Zobrazení značky na úkolu a v kontaktu.

Systémové názvy

systemoveNazvy.png

Tato volba je umístěna vpravo nahoře a slouží k provedení pokročilých úprav ve 1CLICK (více  zde). Doporučujeme nezaškrtávat tuto volbu.