Instalace 1CLICK pro Microsoft Windows

Výběr počítače k instalaci

1CLICK se instaluje na jeden počítač ve vaší firmě. Mělo by jít o počítač typu "server", tj. počítač, který se prakticky nikdy nevypíná a poskytuje služby (poštu, sdílení souborů, ...) pracovním stanicím jednotlivých uživatelů. Na tento počítač nainstalujete server 1CLICK a budou zde i uložená veškerá data, která v 1CLICK pořídíte.

Jednotliví uživatelé pak ze svých pracovních stanic s 1CLICK pracují tak, že do webového prohlížeče zadají adresu 1CLICK. Přímo na uživatelské stanice se žádný software neinstaluje.

Adresa 1CLICK

Adresa 1CLICK, kterou uživatelé musí zadat do svých webových prohlížečů, je tvaru http://<server>:5169, kde <server> odpovídá síťovému jménu počítače, na který 1CLICK server nainstalujete. Například pokud se váš server jmenuje "clarius", adresa bude http://clarius:5169

Název počítače můžete ve Windows zjistit pomocí Tento počítač (pravé tlačítko myši) -> Vlastnosti -> Název počítače.

Pokud s využitím jména počítače sestavíte adresu 1CLICK tvaru http://<server>:5169, ale vašim uživatelům se po zadání této adresy do webových prohlížečů aplikace 1CLICK nezobrazí, je pravděpodobné, že vaše počítačová síť není pro provoz 1CLICK připravena. V takovém případě je potřeba součinnosti s osobou zodpovědnou za nastavení vaší místní počítačové sítě.

Stažení instalačního balíčku

Stáhněte si instalační balíček ze stránky Ke stažení.

Instalace serveru 1CLICK

Spusťte instalační balíček a pokračujte tlačítkem Další.

001.png

Zvolte složku pro instalaci programových souborů 1CLICK. Můžete nechat přednastavenou cestu. Pokračujte tlačítkem Další.

002.png

Zvolte složku, ve které bude 1CLICK uchovávat vaše firemní data. Můžete nechat přednastavenou cestu. Pokračujte tlačítkem Další.

003.png

Instalaci zahájíte tlačítkem Instalovat.

004.png

Po nakopírování všech potřebných souborů na pevný disk ukončete instalaci tlačítkem Dokončit.

005.png

Zadejte do webového prohlížeče adresu http://localhost:5169. Měla by se vám zobrazit následující obrazovka 1CLICK.

006.png

1CLICK je instalován jako služba systému Microsoft Windows, která startuje automaticky při startu Windows. Pokud byste potřebovali běh 1CLICK ručně pozastavit, můžete tak učinit skrze Správce služeb systému Windows.

007.png

Přihlašte se do 1CLICK z webového prohlížeč a pokračujte následující kapitolou: