Instalace 1CLICK pro Linux

Java

V první řadě zkontrolujte, zda-li máte na svém systému nainstalovanou Java JRE ve verzi 8. Ověření nejsnáze provedete příkazem java -version, který by měl vypsat podobný výstup:

java version "1.8.0_75" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.4) (7u75-2.5.4-2) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed mode)

nebo pro JRE od Oracle:

java version "1.8.0_67" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_67-b01) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)

Nemáte-li na svém Linuxu Javu, doinstalujte ji například pomocí balíčkovacího systému vaší distribuce. Více informací naleznete také na této stránce.

1CLICK

Stáhněte si instalační balíček ze sekce Ke stažení a rozbalte jej do adresáře, kam chcete 1CLICK nainstalovat, například do /srv/1click.

Rozbalením získáte dva adresáře - bin a lib.

Adresář bin obsahuje skripty, pomocí nichž můžete aplikaci konfigurovat, spustit a nebo nainstalovat init skripty.

install.sh

Skript spustí instalaci, interaktivně se zeptá na cílovou složku, příkaz pro spuštění Javy a uživatele, pod kterým má 1CLICK běžet. Skript pak do zadané složky nainstaluje 1CLICK a nainstaluje init skripty a nastartuje 1CLICK.

install.sh by měl být spuštěn pod uživatelem root.

Pro odinstalaci stačí spustit příkaz bin/install.sh uninstall. Skript zastaví 1CLICK, smaže init skripty a instalované soubory 1CLICKu. Datové soubory smazány nebudou.

Další krok

Přihlašte se do 1CLICK z webového prohlížeč a pokračujte následující kapitolou: