Zálohování dat

Důrazně doporučujeme data 1CLICK pravidelně zálohovat. Více také viz  Desatero péče o server

Pokud používáte aplikační hosting  1c2c.cz, o zálohování se nemusíte starat - je součástí služby hostingu.

Co zálohovat

Veškerá data 1CLICK jsou uložena v jeho "datovém adresáři", který jste zvolili při instalaci (verze pro Windows) nebo v konfiguračním souboru  1click-setup.sh (verze pro Linux).

Jak zálohovat

Správný postup je:

  1. Vypnout službu 1CLICK Serveru
  2. Provést zálohu datového adresáře
  3. Zapnout službu 1CLICK Serveru

Vypnutí a zapnutí služby 1CLICKu lze nahradit pomocí tzv. "snapshotu" souborového systému, například pomocí technologie Volume Shadow Copy ve Windows nebo LVM na Linuxu.

Jak obnovit ze zálohy

  1. Vytvořit zálohu 1CLICKu
  2. Vypnout službu 1CLICK Serveru
  3. Nahradit datový adresář zálohou
  4. Zapnout službu 1CLICK Serveru

Když jsou zálohy moc objemné

Pokud je váš datový adresář objemný a začíná být nešikovné opakovaně provádět jeho kompletní zálohu, je možné použít mechanizmu "inkrementálních záloh" nebo "inkrementálního zrcadlení". Většina profesionálních nástrojů pro zálohování tyto režimy nabízí.

Inkrementální (lépe česky "přírůstkové") zálohování využívá fakt, že většina zálohovaných dat se nemění a není proto třeba je zálohovat znovu a znovu. Jde zejména o archiv dokumentů a příloh, který typicky představuje drtivě největší objem dat ve 1CLICKu. Jednotlivé přírůstkové zálohy tyto nezměněné soubory přeskakují a zálohují jen skutečně změněné soubory.