Záchranný nástroj pro správu uživatelů

Tento nástroj slouží pro serverový 1CLICK v krajních případech, kdy se nemůžete dostat do 1CLICK a nikdo se nedokáže přihlásit jako uživatel v roli Správce.

Pro práci s tímto nástrojem je nutné, aby byla zastavená služba 1CLICK.

Tento nástroj spustíte a naleznete zde: 1CLICK\bin\1click-user-admin

spravaUzivatelu.png

Práce v nástroji pro správu uživatelů

Odsouhlasením, že je služba 1CLICK zastavená, se vám zobrazí příkazy umožňují:

Přidát uživatele

add <login> vytvoří nového uživatele s požadovaným přihlašovacím jménem. Tento uživatel pro své přihlášení nemá nastaveno heslo.

Aktivovat uživatele

enable <login> aktivuje vybraného deaktivovaného uživatele.

Vypsat uživatele

list zobrazí výpis všech uživatelů s informacemi o stavu a zařazení do uživatelských rolí a skupin.

Přidat uživatele do role Správce

setadmin <login> přidá uživatele do role Správce.

Změnit uživateli heslo

setpasswd <login> <password> změní uživateli staré heslo za nové.