Přidat e-mailový účet

Každý uživatel má možnost si přidat neomezený počet e-mailových účtů. Tuto možnost naleznete pod tlačítkem  Přidat další účet pod složkami e-mailů.

Postup přidání

1. Zadejte požadovanou e-mailovou adresu a heslo.

2. Je-li poštovní server nalezen zvolte interval synchronizace a pokračujte.

V případe nenalezení poštovního serveru je třeba vyplnit údaje o příchozím serveru IMAP a odchozím serveru SMTP. Pokud toto nastavení nevíte jak vyplnit obraťte se na svého poskytovatele e-mailové služby.

3. Zvolte od jakého data chcete naimportovat e-maily do 1CLICKu (jen v nich se dá vyhledávat a funguje našeptávání e-mailových adres)

4. Zvolte jaké složky a pod jakým jménem se mají zobrazovat ve 1CLICK.

Významy složek:

  • Přijaté zprávy: do této složky se ukládají přijaté e-maily
  • Odeslané složky: do této složky se ukládají odeslané e-maily
  • Koncepty: do této složky se ukládají rozepsané koncepty
  • Koš: do této složky se ukládají smazané e-maily
  • Spam: do této složky se ukládají e-maily označené jako spam
  • Obecná složka: do této složky lze třídit e-maily (tento význam lze přiřadit více složkám)

Používáte účet Google a nedaří se vám přihlásit? 

Při prvním připojení účtu od Google může být vyžadováno povolení přístupu aplikací třetích stran. 1CLICK nepodporuje dvoufázovou verifikaci od Google, proto se, prosím, ujistěte, že máte toto zabezpečení vypnuté. Pod chybovou hláškou by se měl zobrazit nápis Používáte účet Google a nedaří se vám přihlásit?

  • Klikněte na Ukázat možná řešení

  • Ve formuláři Přidání emailového účtu ve 1CLICKu vyplňte heslo k vašemu emailu u Příchozího serveru (IMAP) a Odchozího serveru (SMTP) a stiskněte Potvrdit