Značky na kontaktu

Při vytváření nového kontaktu či jeho editaci máte možnost přidat ke kontaktu Metodikem nadefinované značky. Značky Vám zjednoduší vyhledávání požadovaných kontaktů a zařadí kontakt jednoznačně do určité skupiny.

Přidat značku ke kontaktu

Přidat či odebrat značku ke kontaktu má možnost jen oprávněna osoba, nebo uživatel v roli Editor kontaktů či Manažer kontaktů.

Tuto možnost naleznete pod ozubeným kolečkem kontaktu v možnosti Upravit údaje.

Nabídka dalších značek se vám zobrazí rozbalením nabídky Značky. Odebrání provedete kliknutím na křížek u požadované značky. Znáte-li název značky kterou chcete přidat, můžete ji začít textově zapisovat a našeptáním vám budou nabídnuty značky obsahující daný text.

Vyhledávání dle značek v kontaktech

Správným pojmenováním a pečlivým přidáváním značek ke kontaktům, získáváte možnost rychle a jednoduše vyhledat libovolný kontakt. Více o vyhledávání v kontaktech zde.