Uživatelské role k přístupu ke kontaktům

Zobrazení jednotlivých informací a práce s kontakty je ovlivněna vaším zařazením v rámci uživatelských rolích, které přiděluje Správce systému, zda jste členem obchodního týmu, či máte přiřazena oprávnění k jednotlivým typům záznamů.

Možnosti jednotlivých uživatelských rolí

  • Nemáte-li přiřazeny žádné uživatelské role: Vidíte všechny kontakty, můžete v nich hledat. Možnost úpravy kontaktu získáte jedině stanete-li se u tohoto kontaktu členem obchodního týmu.
  • Editor kontaktů: Role umožňující členům upravovat základní informace kontaktu.
  • Manažer kontaktů: Role umožňující členům vidět a upravovat všechny informace na kontaktech, tak jak to můžou členové obchodního týmu.
  • Hromadný editor kontaktů: Role umožňující členům přidávat hromadně na základě importu nové informace ke kontaktům.

Možnosti zobrazení typů záznamů

Zobrazení a možnosti úprav jednotlivých typů záznamů závisí také na nastavení jejich přístupových práv.

  • Čtenář: vidí daný typ záznamu.
  • Editor: u daného typu záznamu může přidává další záznamy či je upravovat.

Obchodní tým