Sloučení duplicitních kontaktů

V případě duplicity kontaktů má uživatel v roli Manažera kontaktů možnost sloučit dané kontakty. Tímto sloučením se do vybraného kontaktu sloučí veškeré informace (úkoly, projekty, procesy, dokumenty atd.) ze slučovaných kontaktů.

Duplicitní kontakty se určují na základě shody v Názvu či IČ/RČ. V případě nenalezení této shody, Vám nebude nabídnuta možnost kontakt sloučit s jiným kontaktem.

dialogSlouceni.png

Výsledek sloučení

Výsledkem sloučení dvou a více kontaktů je jeden kontakt, ze kterého byla funkce spuštěna. Obsahující sloučené veškeré aktivity, dokumenty, úkoly, procesy atd. z jednotlivých kontaktů.