Zadání úkolu

Zadání úkolu

Nový úkol zadáte kliknutím na tlačítko  Nový nad seznamem úkolů.

Pro zadání úkolu stačí zadat  Řešitele a Předmět. Doporučujeme také vždy určovat i Termín.

Pokud budete mít rozepsaný úkol a potřebujete nějakou informaci, můžete úkol schovat do  Činností a po nalezení informace můžete pokračovat v zadávání úkolu

Máte-li často opakující úkol, můžete ho uložit jako šablonu úkolu a používat ho v  Rychlé činnosti.

Popis možností nového úkolu

 • Řešitel: uživatel či uživatelé, kteří mají úkol řešit
 • Vyžadovat přijetí úkolu řešitelem: zaškrtnutá volba požaduje po řešiteli přijetí daného úkolu
 • Na vědomí: uživatel či uživatelé, kteří jsou informovaní o změnách na úkolu a mohou k němu přispívat
 • Předmět: výstižný název popisující úkol
 • Projekt: přiřazení k projektu, na kterém úkol poté naleznete mezi volnými projektovými úkoly
 • Kontakt: přiřazení ke kontaktu, na kterém ho poté naleznete v aktivitách
 • Značky: přidání značek pro lepší kategorizaci úkolů a jejich pozdější vyhledávání
 • Termín: datum, do kdy požadujete, aby byl úkol vyřešen
 • Den založení: určuje datum, do kterého zůstane zadaný úkol skrytý
 • Časový fond: určuje čas ("časový rozpočet"), který by řešitel při řešení úkolu neměl překročit
 • Komentář: pro rozepsání podrobného zadání úkolu a dalších informací a komentářů
 • Přílohy: umožňuje k úkolu přidat přílohy
 • Odkazy: umožňuje k úkolu přidat odkazy

Úkol k vyzvednutí

Zadavatel zadá úkol, kde zadavatel určí možných více řešitelů. Jeden z nich si úkol vyzvedne pomocí tlačítka "Vyzvednout" a tím se daný úkol přidělí právě tomuto řešiteli do složky Mám vyřešit.

U těchto úkolů k vyzvednutí lze nastavit, zda můžeme:

- Vytvořit  úkol k vyzvednutí jedním z řešitelů (přednastaveno jako výchozí)

- Vytvořit každému řešiteli vlastní úkol

Po založení takového úkolu se v seznamu složek úkolů zobrazí nová složka  K vyzvednutí. Tato složka je zobrazena pouze pokud mám nějaký úkol k vyzvednutí.

Projektový úkol

Přiřazením úkolu k projektu vytvoříte tzv. projektový úkolu, který je navázaný na projekt a slouží tak pro vyřešení dílčího úkolu celého projektu. Na výběr jsou k dispozici jen projekty, jejichž jste součástí.

Odložený úkol

Odložený úkol slouží pro vytvoření úkolu, který se založí až v požadovaný den. Do té doby je úkol ve stavu Odložený (šedivým písmem) a vidí ho jen jeho zadavatel ve složce úkolů  Zadal jsem.

Odložený úkol vytvoříte nastavením Dne založení na požadované datum, na kdy chcete úkol odložit.

Preference dialogu Nový úkol

Kliknutím na ozubené kolečko Upravte si tento dialog v pravém horním rohu Nového úkolu, máte možnost upravit výchozí zobrazení položek, které se vám budou vždy nabízet při zadávání dalších úkolů.