Založení projektu

Možnost založit nový projekt naleznete v modulu  Projekty pod tlačítkem Nový v levém horním rohu.

Založit projekt může jen uživatel v roli  Iniciátor projektů.

Nový projekt

  • Název: výstižný popis projektu
  • Manažer: uživatel zodpovědný za projekt má veškeré pravomoci
  • Kontakt: přiřazení ke kontaktu, na kterém ho poté naleznete v aktivitách
  • Krátký popis: výstižné rozepsání náplně daného projektu
  • Časový fond: reprezentuje časový rozpočet na celý projekt
  • Projektový tým: uživatel či uživatelé spolupodílející se na projektu
  • Na vědomí: uživatel či uživatelé, kteří jsou informováni o změnách na projektu
  • Start a Konec: určuje předpokládaný časový rámec, ve kterém by měl být projekt řešen