Jednotlivé pohledy projektu

Často nastane situace, kdy úkolů je zadáno více a i sama historie je obsáhlejší a základní pohled na projekt se stane nepřehledným. V takovém případě máte možnost přepnout z výchozího pohledu na jiný vhodnější pohled, vyhovující vaší potřebě:

Pohledy:

  •  Přehled: obsahuje zkratkovitě všechny pohledy v jednom okně
  •  Strom úkolů: slouží pro detailní zobrazení všech úkolů v projektu
  •  Historie: zobrazuje v celém okně historii s diskusí daného projektu
  •  Dokumenty: zobrazují v celém okně veškeré dokumenty daného projektu
  • Události: zobrazuje v kalendáři události přiřazené k projektu

Nastavení výchozího pohledu

Kterýkoliv z těchto pohledů lze nastavit jako výchozí, kliknutím na šipku u tlačítka pro daný pohled a výběrem položky  Výchozí pohled. U pohledu, jenž je nastaven jako výchozí, se u této volby zobrazí modré kolečko. Standardně je výchozí pohled nastaven na Přehled.