Úvod a základní pojmy procesů

Modul Procesy vám přináší možnost automatizovaně řídit rutinní činnosti jako vyřízení faktury, vyřízení poptávky, schválení dovolené apod.

1CLICK řídí proces krok za krokem tak, aby za jeho běhu byly provedeny  všechny předepsané náležitosti, které jsou definované v tzv. schéma procesu.

Hlavní náplní procesů v 1CLICK je samočinné zakládání  procesních úkolů, které se jednotlivým aktérům zobrazují mezi ostatními úkoly v úkolníku. Procesy ale umí také samočinně zakládat projekty, startovat a plánovat návazné procesy, archivovat dokumenty, zasílat informační zprávy, zakládat události do kalendáře, nebo vyměňovat data s jinými informačními systémy atd.

Grafická ukázka schéma procesu "Faktura přijatá"

Základní pojmy

Schéma procesu: Předpis, který v každém okamžiku přesně a jednoznačně určuje, co se má při řízení procesu provést.

Proces: Konkrétní případ vytvořený dle určitého schématu. Založení procesu provádí buď konkrétní uživatel, nebo se startují automaticky, například na základě přijetí e-mailu.

Fáze: Dílčí části, ze kterých je každý proces složen. Ukončením jedné fáze se automaticky dle schématu procesu startuje následující fáze, kterou má daný proces pokračovat.

Vlastník procesu: Uživatel, který za proces zodpovídá. Tento uživatel může proces i stornovat, nebo ho mimořádně korigovat.

Čtenář procesu: Uživatelé, kteří mají právo vidět proces a jeho informace.

Úkol z procesu: Speciální typ úkolu 1CLICK, který byl automaticky založen procesem. Více viz Úkoly z procesu.

Formulář: Součást úkolu z procesu. Je předepsán schématem procesu pro každý konkrétní krok každého procesu. Obvykle obsahuje pole, které je nutné pro uzavření úkolu řádně vyplnit.

Správce procesů: Speciální uživatelská role, která vám umožní vidět a upravovat všechny procesy, tak jako byste byli u všech vlastníkem procesu.