Startování procesu

Nový proces vyberete pomocí tlačítka  Nový umístěným v levém horním rohu modulu Procesy .

Zobrazují se jen ty typy procesů, ke kterým vám bylo uděleno oprávnění je startovat. Zrušit proces smí pouze  vlastník procesu nebo správce procesů.

Seznam procesů

Procesy, pro které máte právo vidíte v seznamu procesů. Zde si můžete jednotlivé procesy řadit vzestupně či sestupně dle jednotlivých zobrazených sloupců.

Sloupec Zdraví: Upozorňuje, zdali proces pracuje správně či nikoli v případě selhání pokračujte zde.

Detail a diskuse v procesu

Při výběru procesu se vám zobrazí detail a diskuse daného procesu.

Detail v procesu

Detail v procesu obsahuje nejdůležitější informace o procesu. Obsahem jsou informace o konkrétní fázi procesu, uživateli který daný úkol z procesu řeší a především  vybrané důležité informace předepsané schématem procesu.

Diskuse v procesu

Diskuse v procesu je odlišná oproti ostatním diskusím v 1CLICK, obsahuje veškerou vnořenou diskusi vedenou ve všech úkolech z procesu, která je  členěna dle jednotlivých fází procesu. Zde nemáte možnost přispívat do diskuse.

Po startu procesu

Po spuštění procesu se automaticky vytváří dle schématu procesu vybraným uživatelům  úkoly z procesů, které jsou rozšířeny o formulář, který může po uživateli požadovat zadat určité údaje nebo vložit konkrétní dokument pro splnění daného úkolu.

Vyhledávání a exporty v procesech

V procesech lze též snadno vyhledávat, pomocí několika atributů. Například dne názvu, data, kontaktů, vlastníka, atd. Kliknutím na ikonu trojúhelníku v textovém poli hledání se otevře okno s možností zadání parametrů hledání, dle Vašich požadavků.

Zde vyplníte pole, potřebná k hledání a potvrdíte