Obnovit proces po selhání

Selže-li proces, je vlastníkovi procesu zaslána e-mailem zpráva a pomocí možnosti 

 Obnovit po selhání může proces uzdravit.

Co by mělo předcházet obnovení po selhání

Nejprve zkontrolujte podrobnosti selhání, je možné že daný problém dokážete odstranit sami, ale pravděpodobně bude třeba kontaktovat podporu. Většina oprav totiž bude vyžadovat opravu stávajícího  schéma procesu.

Opravené schéma procesu

Opravené schéma procesu nahrajete stejně jako v případe nahrání jakéhokoli jiného procesu v  Nastavení schémata procesů.

Oprava může být vyřešena jedním z těchto způsobů:

  • Opravou stávající verze procesu - selhané procesy budou automaticky "uzdraveny" po nahrání
  • Opravou nové verze procesu - u selhaného procesu je poté třeba ručně spustit možnost "Obnovit po selhání"