Schéma procesu

Schéma procesu je předpis, který v každém okamžiku přesně a jednoznačně určuje co se má při řízení procesu provést. Definuje z jakých jednotlivých úkonů se proces skládá, jak na sebe úkony navazují, co se v nich a za jakých podmínek provádí atd.

Schéma procesu je uložené ve formátu .xcp či .xcz a jak schéma procesu nahrát do 1CLICK se dozvíte zde.

Každý proces má své odlišné schéma, které Vám rádi na míru dle vašich požadavků vytvoříme.

V případě zájmu o schéma procesu informujte svého obchodníka.

Grafická ukázka schéma procesu "Faktura přijatá