Úvod a základní pojmy kontaktů

Modul Kontakty modul_kontakty_30.png slouží pro evidenci a následnou práci s kontaktem.

Významnou vlastností modulu Kontakty je možnost s konkrétním kontaktem provazovat úkoly, projekty, procesy a dokumenty. Oprávnění uživatelé poté u kontaktu vidí historii všech aktivit a dokumentů, které s daným kontaktem proběhly.

Základní pojmy

Adresář kontaktů ve své základní formě (názvy kontaktů, kontaktní informace a poznámky) vidí všichni uživatelé 1CLICK.

Pro každý kontakt se navíc definují Oprávněné osoby - uživatelé, kteří u kontaktu uvidí i další informace jako kompletní deník, historii aktivit a seznam přiřazených dokumentů.

Import kontaktů do 1CLICK

V případě zájmu importovat kontakty do 1CLICK, či je propojit s kontakty z jiných systémů kontaktujte podpora@1c2c.cz .