Hlavní obrazovka modulu Kontakty

Obrazovka je rozdělena do následujících základních částí:

1. Složky kontaktů

  • Všechny: obsahuje všechny kontakty
  • Kde jsem oprávněná osoba: obsahuje pouze kontakty, u kterých je uživatel oprávněnou osobou
  • S nedávnou aktivitou: obsahuje kontakty, na kterých byla nedávno provedena nějaká aktivita
  • Bez aktivity: obsahuje kontakty bez nedávné aktivity

2. Seznam kontaktů ve zvolené složce

3. Detail kontaktu, který jste vybrali v seznamu

4. Hledání kontaktu, které skryje ze složek a seznamů všechny úkoly, které neodpovídají zadanému textu

5. Deník s chronologickou historií příspěvků, které se týkají daného kontaktu