Detail kontaktu

Detail kontaktu se zobrazuje všem uživatelům vybráním požadovaného kontaktu ze seznamu. Detail obsahuje veškeré informace vložené při zakládání kontaktu a při přidávání strukturovaných typů záznamů.

Pod https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolečkem v záhlaví detailu kontaktu naleznete možnosti daného kontaktu a kliknutím na tlačítko kontakty_zobrazeni_30.png Nový přidáte další strukturovaný záznam.

Složky strukturovaných záznamů

Strukturované záznamy na kontaktu se zobrazují v jednotlivých složkách pojmenovaných dle typu záznamu. Vybráním složky Vše se vám zobrazí veškeré přidané záznamy ke kontaktu.

Pozn.: V detailu kontaktu se zobrazují jen ty složky, které obsahují nějaké záznamy.

Řazení záznamů kontaktů

Řazení složek záznamů na kontaktu a jednotlivých záznamů v rámci složky, provádí uživatel v roli Metodik v Nastavení záznamů kontaktů.