Úpravy a možnosti kontaktu

Jednotlivé úpravy a možnosti kontaktu jsou uživatelům k dispozici pod  https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře detailu kontaktu. Dostupné funkce jsou ovlivněny členstvím v rolích, nebo přiřazením k oprávněným osobám.

Možnosti dle uživatelského přístupu

Běžný uživatel: z kontaktu může Založit úkolZaložit proces.

Editor kontaktu: navíc má možnost Upravit údaje a Odstranit.

Oprávněna osba: má k dispozici všechny možnosti kontaktu a jako jediný může změnit členy obchodního týmu.

Jednotlivé úpravy a možnosti

zmena_30.png Upravit údaje: dovoluje změnit či upravit základní informace z hlavičky kontakty

prizvat_na_vedomi_30.png Změnit oprávněné osoby: slouží pro úpravu uživatelů, kteří mají daný kontakt na starost

zalozit_podukol_30.png Založit úkol: s již s předvyplněným kontaktem

zalozit_proces_30.png Založit proces: umožňuje vybrat a nastartovat z nabídky procesů požadovaný proces pro daný kontakt

sloucit_30.png Sloučit s duplicitou: dle shody IČ nebo názvu kontaktu

zrusit_30.png

  Odstranit: skryje kontakt, který lze znovu zobrazit viz Zobrazení odstraněných kontaktů