Export kontaktů

Pro další práci s kontakty (marketingová kampaň, evidence klientů, podklady pro obchodníky) můžete uživatel v roli  Manažera kontaktů použít možnost https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-save.png Exportu, kterou naleznete vpravo dole seznamu kontaktů.

Kliknutím na tuto možnost se zobrazí dialog pro specifikování požadovaného exportu. Export se vždy provádí nad zobrazenými kontakty v seznamu, tedy je-li aktivní vyhledávání provádí se export jen z kontaktů, které jsou vyhledány.

Volba exportovaných dat

  • Základní informace kontaktu (Název kontaktu, IČ/RD, Oprávněné, Značky kontaktu)
  • Jeden z typů záznamů
  • Jeden z typů záznamů + základní informace kontaktu

Formáty výstupu

Daný export máte možnost uložit do formátu  XLS či CSV.