Hromadné změny kontaktů

Uživatel v roli Hromadného editora kontaktů má možnost na základě externího seznamu v .XLS či .CSV hromadě doplnit požadovanou informaci ke kontaktům. Marketér tak například ke kontaktům předat výsledky e-mailové kampaně atd.

Tuto možnost naleznete pod možností https://1c2c.cz/_shared/icons/ico-16-tools.png Nástroje, volba Hromadné změny / Dle externího seznamu.

Dialog pro hromadnou změnu vyžaduje vložit CSV/XLS soubor ve kterém budou data, s pomocí kterých má dojít k spárování na kontaktech. Párovat lze dle zvoleného sloupce vybraného souboru a zvolením přesně s čím párovat ve 1CLICK.

dialogHromZmen.png

Ukázka zápisu e-mailingové kampaně rozeslané dne 4.3.2013 pro získání hostingu na dva měsíce zdarma. Takto nadefinovaná hromadná změna u osob kde se najde shoda s e-mailem, přepíše požadovaná pole na zvolené hodnoty.

Možné hromadné změny na kontaktech

Párování přes IČ:

  • Přidat značky
  • Odebrat značky

Párování přes pole Typu záznamu:

  • Přidat značky
  • Odebrat značky
  • Nastavit políčko

Potvrzením volby se zobrazí dialog informující o počtu změn, které se provedou na kontaktech, v tomto kroku lze ještě hromadné úpravy zrušit tlačítkem Zpět.