Import kontaktů

Uživatel v roli Hromadný editor kontaktů má v nastavit_system_30.pngKontakty/Nástroje/Import/Z Excelu na základě zvolené volby možnost importovat do 1CLICK pomocí tabulky v XLS nové kontakty.

V základním nastavení 1CLICK je k dispozici Výchozí import přidávající do nového kontaktu Název, IČ, DIČ a evidenční záznamy typu Osoba a Adresa. Samozřejmě je možné nadefinovat další typy importů, pro více informací se obraťte na podporu.

Šablona pro výchozí import ke stažení zde.

Pozor: Import nelze vrátit zpět.

Jak se šablonou pracovat

  • Co řádek to jeden nový kontakt
  • Jména sloupců neměnit
  • Všechny položky nemusí být vyplněné
  • Pořadí sloupců je možno zaměnit